termeni si conditii

1.Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor serviciilor oferite de
către Four Angles Software Team și partenerii săi, prin intermediul site-ului poftabunabebe.ro către
Cumpărător/Utilizator și pot fi modificate oricând de către Four Angles Software Team fără
notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Utilizator – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce folosește serviciile
oferite de site-ul poftabunabebe.ro.
Vânzător – Four Angles Software Team, cu denumirea comercială Four Angles Software Team SRL, având
sediul social în Strada Principala nr 1323 P loc. Gilau, jud. CLUJ, cod postal 407310, CUI 37085774,
nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J12/570/2017.
Bunuri – orice produs, inclusiv documente și servicii, care urmează a fi furnizate de către Vânzător
Cumpărătorului/Utilizatorului.
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător,
prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească
aceste Bunuri și să facă plată acestora.
Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de
autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi
de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele
de mai sus. Site-ul poftabunabebe.ro și tot ce contine acesta.

2.Documente Contractuale
Prin utilizarea site-ului poftabunabebe.ro, Cumpărătorul/Utilizatorul este de acord cu forma de
comunicare (e-mail, telefonic) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi
compusă din următoarele documente:
Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale
specifice.
Termeni și condiții
Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii.
Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare
electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de
primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca
având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta
la baza Contractului astfel încheiat.

3.Obligațiile Vânzătorului
* Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul
stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului
exprimate în Comandă;
* Informațiile prezentate în site-ul Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de
către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă
vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie
utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe
părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.
Toate desenele, elementele de grafică și design care apar în site precum și însemnele grafice
sunt mărci înregistrate în proprietatea Four Angles Software Team și nu pot fi preluate, copiate sau
folosite, fără acordul scris al proprietarului.
Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care
apar în site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri
comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în
site, sunt proprietatea exclusivă a Four Angles Software Team, acestuia fiindu-i rezervate
toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau
publicare.
Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul
către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea,
includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat
de Four Angles Software Team, includerea oricărui element de conținut în afara site,
îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Four Angles Software Team asupra
elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale
realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul
scris expres al Four Angles Software Team.

5.Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafica, inclusiv dar fără a se limita la acestea,
respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și
facilitatilor prezente si viitoare – cu excepția cazului cand este menționat expres un alt
proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de și către
Utilizatori (prin vizualizare directă în site, prin newslettere etc.) apartin Four Angles
Software Team.
Conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de
către terte persoane în alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris,
expres și prealabil al Four Angles Software Team. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea,
reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a
continutului acestei aplicații sau a oricărei părți a acesteia efectuate în alte scopuri decat cel
personal, cu următoarele excepții:
(i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor
mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea
sursei informațiilor preluate.
Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia si
orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului și partenerii sai
le detin asupra/în legătură cu site-ul poftabunabebe.ro.
Four Angles Software Team își rezerva dreptul de a acționa în instanța orice persoana si/sau
entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului
site-ului în orice scop altul decat cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa
four.angles.software.team@gmail.com, cu specificatia „În atenția agenției”.
Orice persoana care transmite sau publica în orice mod informații ori materiale către site își
asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar
putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar
persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale inteleg și accepta ca incalcarea în
orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Four Angles Software Team,
ci numai răspunderea persoanelor respective.
Four Angles Software Team poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice
secțiune din site, fără ca aceasta operatiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului.
Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesita acordul Utilizatorilor
site-ului și pot fi schimbate oricand fără a necesita anuntarea prealabila.
Four Angles Software Team nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile
rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site.

6.Neasumarea răspunderii
Four Angles Software Team nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru
conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii
site-ului. Cu toate acestea, Four Angles Software Team va depune toate eforturile rezonabile pentru
a asigura acuratețea și maniera profesionista în care vor fi furnizate informațiile în site,
pentru a dobandi si menține încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, Four Angles
Software Team va încerca sa corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.
Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio
situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din
utilizarea oricărei părți din site-ul sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de
cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.
Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna credință, din surse apreciate
ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice alta informație
intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de
e-mail four.angles.software.team@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată,
Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informația prezentată poate include eventuale
informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va
face toate diligentele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.
Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Four Angles Software Team nu garantează:
ca informatiile continute pe site sunt pe deplin complete;
că informațiile introduse de Utilizatorii site-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea
pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
că informațiile sau serviciile din site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar
pentru folosirea adecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor
disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informațiilor și a serviciilor facandu-se de către
Utilizatori pe propria răspundere;
că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor functiona constant, neîntrerupt, fără erori
– fata de acest aspect, Four Angles Software Team nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele
pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a
site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site
către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).
De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Four Angles Software Team nu este
responsabilă pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate în
site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Four Angles Software
Team este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate în site sau prin
intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate
de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa
exonereze de răspundere Four Angles Software Team pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara,
care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.
Pentru cazuri de forta majora, Four Angles Software Team si/sau operatorii, directorii, angajații,
sucursalele, filialele și reprezentanții sai, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de
forță majoră includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Four
Angles Software Team, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de
telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure Four Angles Software Team și/sau pe
operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai împotriva oricăror
cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de
limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte
obligații rezultate sau relationate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea
site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acesteia.
Four Angles Software Team nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce
privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului poftabunabebe.ro, informația,
conținutul, materialele sau produsele din site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.
Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestei aplicații și aplicarea informațiilor
se face pe propriul lor risc.
Recomandările din acest site sunt prezentate cu titlu informativ și educativ.
Informaţiile din acest site sunt informaţii generale şi gratuite, însă nu înlocuiesc sfatul
medicului.
Nu ne asumăm nici o răspundere cu privire la informaţia din acest site. Informaţia oferită
este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare; nu este în mod
obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre
alte site-uri asupra conţinutului cărora site-ul poftabunabebe.ro nu deţine nici un control şi
pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce in mod obligatoriu textul unui document oficial.
Administratorul site-ului “poftabunabebe.ro” nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite
informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele
noastre din orice motive.
De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită
întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului “poftabunabebe.ro”, pe propria
răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate,
utilizatorii acceptă ca administratorul site-ului poftabunabebe.ro va fi absolvit de orice
răspundere.

7.Abonarea Utilizatorilor la newslettere și alerte
Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin posta electronica,
existand posibilitatea ca Utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi
astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă primită pe
mailul introdus explicit la abonare.
Fata de faptul ca accesul la produsele/serviciile oferite prin intermediul site-ului se realizeaza
prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole,
recomandăm Utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar dacă
acestea afirmă că va contactează din partea site-ului.

8.Politica de cookie-uri

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi
memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un
site/aplicație. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori o
accesezi.
Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în telefonul tău
până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile
doar până când închizi site-ul. Cookie-urile pot fi ale părții gazdă (first-party), care sunt
configurate de site-ul pe care o vizitezi.
Cum utilizeaza Four Angles Software Team cookie-urile?
Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea aplicațiilor noastre, pentru a te ajuta
să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general,
pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe aplicațiile
noastre pot fi din următoarele categorii:
* Cookie-uri strict necesare:
Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga în site şi să foloseşti serviciile
pe care le-ai solicitat.
Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului.
Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri
sunt ale părții gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, aplicațiile
noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

* Cookie-uri pentru funcţionalitate:
Aceste cookie-uri permit unei aplicații să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de
utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste
cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi
vizionarea unui videoclip. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu
pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:
* memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
* îmbunătăţi experienţa în general pe toata site-ul, rememorând preferinţele tale.

* Cookie-uri pentru publicitate:
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a
măsura impactul campaniilor publicitare.
Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea în tot site-ul.
Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi
agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile
de publicitate furnizate in siteul noastru de terţe părţi.

* Cookie-uri pentru sociale:
– aceste cookies sunt folosite de rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube,
Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe site-ul poftabunabebe.ro pe
respectivele rețele. Four Angles Software Team nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe
informații despre cum funcționează, te rugăm să verifici paginile rețelelor de socializare.
Cum să administrezi & ştergi cookie-uri
Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând
setările browser-ului. Utilizarea site-ului poftabunabebe.ro fără respingerea cookie-urilor sau a
tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor
astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

9.Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite
către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze
toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de
a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și
documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format
electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.Responsabilități
* Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile către Cumpărător.
* Vânzătorul se eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în
momentul predării acestora
* Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în site.
Imaginile sunt prezentate în site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de
imaginile și descrierile expuse în site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și
design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice
orice informație în site fără notificare prealabilă.
* Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea
dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai
apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
* În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit,
inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își alocă
dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp
despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
* Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și
pentru cele rezultand din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate în site.
* Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrarii sau livrării
necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
* Produsele comercializate în site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora
este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

11.Prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter
personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română,
precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 – aplicabil în întreaga Uniune Europeană
începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în
special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu
identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.
Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la
protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificarea stabilită de
art. 13 sau 14 din Regulament prin care explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal,
modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această
colectare de date.
Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau
orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, Four Angles Software Team va administra în condiții
de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin
Termeni și Condiții Utilizatorii sunt informați că datele personale pe care le furnizeaza urmează a
fi prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Four Angles Software Team a serviciilor
pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri si servicii, a serviciilor de reclama, marketing si
publicitate si a serviciilor de statistica.
Four Angles Software Team realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea
și, în unele cazuri, transmiterea catre terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract
comercial care asigura securitatea și confidentialitatea datelor, precum și respectarea drepturilor
utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, menține,
îmbunătăți și obține informaţii cu privire la serviciile pe care le oferă, precum și pentru a
preveni erori și scurgeri de informații prin rețeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor
contractuali.
Datele personale ce urmează a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de
profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) și pentru a
personaliza într-un grad cât mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului
precum și în scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele
personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.
Datele personale vor fi furnizate de către Utilizatori, la opțiunea lor proprie, în momentul creării
unui cont valabil în site sau abonarii la un serviciu disponibil în site, pentru a
beneficia de serviciile și produsele oferite prin intermediul acesteia. La înregistrarea în
site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele și prenumele, sexul,
data nașterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferințe/comportament, dar și alte
informații cu caracter personal.
Utilizatorul este singurul răspunzător de toate datele furnizate la momentul creării contului de
utilizator în site. Pentru confirmarea datelor și contului, Utilizatorul va fi anunțat la
adresa de e-mail declarata la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stoparii
actiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru
a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat
personal în site va rugam sa ne trimiteți un e-mail la adresa
four.angles.software.team@gmail.com pentru a sterge contul respectiv in maximum 3 zile lucrătoare.
E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.
Formularul de profil al Utilizatorului contine campuri care pot fi editate în cazul în care se
dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.
Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidentei despre
folosirea site-ului si ii) al oferirii în condiții optime a serviciilor prin intermediul acesteia,
pentru aducerea la cunostinta a campaniilor promoționale, in scop de reclama, pentru acțiuni de
marketing si publicitate personalizate și pentru accesul Utilizatorului la facilități suplimentare.
Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina participarea la acțiunile
promoționale organizate prin intermediul site-ului și folosirea facilităților, serviciilor
suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în acest site.
Site-ul nu va putea fi utilizata dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea
datelor personale.
Conform Regulamentul (UE) 2017/679 și Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de
acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul
de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor
personale care ii privesc si sa solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere în scris în acest sens, pe care
o vor trimite prin e-mail la adresa four.angles.software.team@gmail.com cu specificația „Solicitare
date cu caracter personal”.
Site-ul se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul
prealabil explicit al Utilizatorului) și să întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a
asigura securitatea și confidențialitatea datelor utilizatorului.
Site-ul își rezerva dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor
care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de fraudă, calomnie sau
atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei
operatoare a site-ului.
2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării
În cadrul raportului de comunicare online stabilit între site și utilizator, colectăm și
prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară
furnizării de conținut informativ și promoțional către utilizator, în urma completării, de către
acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia
sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare
chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau
beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal în site pot fi următoarele:
1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice
2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
3. prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului.
4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice
5. prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau
care rezultă în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
6. prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte
terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale
ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când
persoana vizată este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum
și temeiul, scopul și durata colectării acestora.
Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le
transmit.

Date având caracter personal pe care le colectăm:
Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografică, adresa de
corespondență, link profiluri social media
Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)
Scopurile colectării datelor având caracter personal:
Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către
utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la
servicii și produse
Modalitatea și perioada de colectare a datelor:
În cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către
utilizator.
Date având caracter personal pe care le colectăm:
Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării în site
Temeiurile colectării acestor date:
1), 6)
Scopurile colectării datelor având caracter personal:
Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acesteia, pentru realizarea
ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.
Modalitatea și perioada de colectare a datelor:
În cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către
utilizator.

3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația
legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare
va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi
cuprinsă între 1 zi și 10 ani.
Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal
vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în
sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.
În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal, implementăm, pentru anumite categorii de date având un caracter
sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de
natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.
4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora
În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi
reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice
detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter
personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare:
four.angles.software.team@gmail.com, Strada Principala nr 1323P Gilau, jud. CLUJ, cod postal 407310,
telefon .
* Dreptul de acces
Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le
prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima
astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii
suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar
de extragere și formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi
oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura
datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în
site, precum și pentru a solicita ștergerea parțială sau totala a acestor date, este nevoie sa
fie adresată cererea folosind adresa de e-mail four.angles.software.team@gmail.com sau sa fie
expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al Four Angles Software Team.
De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțină orice informații suplimentare relevante (cum ar fi
motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care
le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea
informații).
* Dreptul la rectificarea datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu
caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror
date cu caracter personal care sunt incomplete.
* Dreptul la ștergerea datelor
Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept
absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept
(„dreptul de a fi uitat„).
* Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal
pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contestă exactitatea datelor, în cazul
în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este
necesară, potrivit legii.
* Dreptul de a obiecta
Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi,
în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate
de situația particulară în care se afla acesta, caz în care datele acestuia trebuie anonimitate în
cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora
trebuie confirmată utilizatorului.
* Dreptul la retragerea consimțământului
Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de
a-si retrage consimțământul în orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea
consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de
retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce
înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului
(de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se
conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul
înregistrării acesteia și operarea retragerii consimțământului se va realiza în maximum 3 zile
lucrătoare de la înregistrare.
* Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente
Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu
caracter personal de către Societatea noastră.
* Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca
deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor sau care afectează într-o măsură semnificativă să
fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere
Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în
vederea personalizarii informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul
decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră
expres.
În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de
tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.
Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră
personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă
rugăm să ne contactați la adresa de email four.angles.software.team@gmail.com.
5) Exercitarea drepturilor
Pentru ca utilizatorul să-și poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice
întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre
prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.
Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact
Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în
care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la
cele menționate în acești Termeni și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment
responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail
la four.angles.software.team@gmail.com sau prin corespondenta postala la Strada Principala nr 1323P
Gilau, jud. CLUJ, cod postal 407310.
16 Forță majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o
astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul
imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

12.Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între Four Angles Software
Team și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care
aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române
competente.

13. Oferte speciale
Four Angles Software Team nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

14. Modificarea termenilor și condițiilor
Four Angles Software Team are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre
prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio
notificare prealabilă și fără a fi obligată sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de
Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului
prin simpla utilizare sau instalare a site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar
neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată
utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul site-ului.