disclaimer

Four Angles Software Team nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau
expres, pentru conținutul site-ului poftabunabebe.ro, respectiv pentru conținutul oferit de
partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului poftabunabebe.ro. Cu toate acestea, Four Angles
Software Team va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera
profesionista în care vor fi furnizate informațiile în site, pentru a dobandi si menține
încrederea Utilizatorilor în site. În acest sens, Four Angles Software Team va încerca sa
corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.
Administratorul site-ului poftabunabebe.ro nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul
site-ului poftabunabebe.ro și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere
sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți din site-ul sau din
imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a
oricăror prevederi ale conținutului site-ului poftabunabebe.ro.
Informațiile furnizate prin intermediul site-ului poftabunabebe.ro sunt oferite cu buna credință,
din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau
orice alta informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm Utilizatorii sa ne
contacteze la adresa de e-mail four.angles.software.team@gmail.com, pentru a putea lua măsurile ce
se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informația prezentată poate
include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat).
Administratorul site-ului poftabunabebe.ro va face toate diligentele necesare pentru a corecta în
cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.
Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Four Angles Software Team nu garantează:
ca informatiile continute pe site sunt pe deplin complete;
că informațiile introduse de Utilizatorii site-ului poftabunabebe.ro sunt reale, corecte și nu își
asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;
că informațiile sau serviciile din site vor satisface toate cerințele Utilizatorilor, iar
pentru folosirea adecvată a acestora Utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;
pentru rezultatele obținute de Utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor
disponibile prin intermediul site-ului poftabunabebe.ro utilizarea informațiilor și a serviciilor
facandu-se de către Utilizatori pe propria răspundere;
că serviciile disponibile prin intermediul site-ului poftabunabebe.ro vor functiona constant,
neîntrerupt, fără erori – fata de acest aspect, Four Angles Software Team nu își asumă
responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza
nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului poftabunabebe.ro sau pentru folosirea
informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea
lor este la latitudinea Utilizatorilor).
De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Four Angles Software Team nu este
responsabilă pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate în
site de către Utilizatori. Totodată, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Four Angles Software
Team este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate în site sau prin
intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate
de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, Utilizatorii site-ului poftabunabebe.ro
sunt de acord sa exonereze de răspundere Four Angles Software Team pentru orice actiune judiciara
sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului
poftabunabebe.ro.
Pentru cazuri de forta majora, Four Angles Software Team si/sau operatorii, directorii, angajații,
sucursalele, filialele și reprezentanții sai, este exonerata total de orice răspundere. Cazurile de
forță majoră includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Four
Angles Software Team, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de
telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului poftabunabebe.ro, erorile
de operare, etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure Four Angles Software Team și/sau pe
operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții sai împotriva oricăror
cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de
limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte
obligații rezultate sau relationate cu orice alta acțiune a Utilizatorilor în legătură cu utilizarea
site-ului poftabunabebe.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul acesteia.
Four Angles Software Team nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce
privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului poftabunabebe.ro, informația,
conținutul, materialele sau produsele din site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop.
Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și aplicarea informațiilor
se face pe propriul lor risc.
Recomandările din această site sunt prezentate cu titlu informativ și educativ.
Informaţiile din această site sunt informaţii generale şi gratuite, însă nu înlocuiesc sfatul
medicului.
Nu ne asumăm nici o răspundere cu privire la informaţia din această site. Informaţia oferită
este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare; nu este în mod
obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conţine legături web spre
alte site-uri asupra conţinutului cărora site-ul poftabunabebe.ro nu deţine nici un control şi
pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce in mod obligatoriu textul unui document oficial.
Administratorul site-ului poftabunabebe.ro nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite
informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele
noastre din orice motive.
De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită
întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului poftabunabebe.ro, pe propria
răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate,
utilizatorii acceptă ca administratorul site-ului poftabunabebe.ro va fi absolvit de orice
răspundere.